Pożyczki

Zapoznaj się z ofertą pożyczki unijnej jeremie2, sprawdź czym i dla kogo jest Pożyczka Płynnościowa, lub poznaj szczegóły oferty pożyczki klasycznej oferowej przez WARP ze środków własnych.


Kontakt:
e-mail: fundusz@warp.org.pl 

tel.: 61 65 06 333 lub 61 65 06 366 lub 61 65 06 362 lub 61 65 06 363

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,