Pożyczka Płynnościowa dla mikro, małych i średnich firm z Wielkopolski negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

WARP Sp. z o.o. i WFR sp. z o.o. z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego podpisały Umowę, dzięki której WARP ma w ofercie instrument wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorstw POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA.

Pożyczka Płynnościowa to instrument, którym warto się zainteresować. Jest dopasowany do potrzeb zgłaszanych przez lokalne firmy z Wielkopolski i stanowi uzupełnienie pomocy w ramach Tarczy rządowej.
Z pożyczki można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy. Oprocentowanie pożyczki wynosi od 0%. Okres spłaty 72 miesiące. Karencja do 12 miesięcy. Kwota pożyczki do 300.000,00 zł. Do 100.000,00 zł pod weksel.

Już teraz mamy dla Was 30 mln zł.
Korzystajcie, niech te środki pozwolą przetrwać Waszym firmom i zachować miejsca pracy!

Zapytaj o Pożyczkę Płynnościową!

e-mail: fundusz@warp.org.pl 

tel.: 61 65 06 333 lub 61 65 06 366  lub 61 65 06 363 lub 61 65 06 362  

Wnioski wraz z załącznikami, prosimy wysyłać POCZTĄ lub dostarczać OSOBIŚCIE do siedziby WARP – 61 – 823 Poznań, ul. Piekary 19, parter, Biuro Obsługi Klienta.
Przypominamy, że tylko KOMPLETNE wnioski z wszystkimi wymaganymi załącznikami, są przekazywane do Analityków, więc prosimy Państwa o dostarczanie KOMPLETU DOKUMENTÓW.

#wielkopolskaprzedsiebiorczosc

#covid19
#warp
#pozyczkaplynnosciowa

#zostanwdomu

 

Parametry, najważniejsze informacje i dokumenty – zapoznaj się z nimi
Szanowni Państwo, Poniżej prezentujemy podstawowe parametry produktu – Pożyczka Płynnościowa: dla firm negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (spadek obrotów/przychodów z prowadzonej działalności) dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego  dla firm, które przed 1 marca 2020 r. stale prowadziły działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego i deklarują ją kontynuować  kwota pożyczki do 300.000,00 zł oprocentowanie od 0% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy okres spłaty do 72 miesięcy karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki) możliwość maksymalnie do 6-miesięcy zawieszenia spłat rat odsetkowych oraz kapitałowych, w pierwszym  i drugim roku okresu spłaty pożyczki, przy czym okres zawieszenia spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych może wydłużyć okres spłaty pożyczki, z zastrzeżeniem jej maksymalnego okresu spłaty wynoszącego 72 miesiące  jedynym zabezpieczeń pożyczki do 100.000,00 zł co do zasady jest weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę dla pożyczek powyżej 100.000,00 zł weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę oraz obligatoryjnie dodatkowo inne powszechnie stosowane zabezpieczenie bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, tj.:  kapitału obrotowego i/lub zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku termin wydatkowania środków z pożyczki do 365 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki termin na rozliczenie pożyczki do 60 dni od dnia zakończenia okresu wydatkowania środków z pożyczki W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16.00. e-mail: fundusz@warp.org.pl tel.: 61 65 06 333 lub 61 65 06 366  lub 61 65 06 363 lub 61 65 06 362   Wnioski wraz z załącznikami, prosimy wysyłać POCZTĄ lub dostarczać OSOBIŚCIE do siedziby WARP – 61 – 823 Poznań, ul. Piekary 19, parter, Biuro Obsługi Klienta. Przypominamy, że tylko KOMPLETNE wnioski z wszystkimi wymaganymi załącznikami, są przekazywane do Analityków, więc prosimy Państwa o dostarczanie KOMPLETU DOKUMENTÓW. Zapraszamy! Regulamin udzielania Pożyczki Płynnościowej Karta produktu Pożyczka Płynnościowa Tabela Opłat Sprawdź zabezpieczenia obowiązujące dla Pożyczki Płynnościowej Definicja MŚP Lista Wykluczeń      

Wzory dokumentów do pobrania
Wszystkie wzory w jednym miejscu! Wnioski wraz z załącznikami, prosimy wysyłać POCZTĄ lub dostarczać OSOBIŚCIE do siedziby WARP – 61 – 823 Poznań, ul. Piekary 19, parter, Biuro Obsługi Klienta. Przypominamy, że tylko KOMPLETNE wnioski z wszystkimi wymaganymi załącznikami, są przekazywane do Analityków, więc prosimy Państwa o dostarczanie KOMPLETU DOKUMENTÓW.   Wniosek o Pożyczkę Płynnościową (wersja docx) Wniosek o Pożyczkę Płynnościową (wersja pdf)   Kwestionariusz osobowy (wersja docx) Kwestionariusz osobowy (wersja pdf)   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja docx) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja pdf)   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja xlsx) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja pdf)   Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis (wersja docx) Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis (wersja pdf)   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wersja xlsx) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wersja pdf)   Informacja księgowa (wersja docx) Informacja księgowa (wersja pdf)   Zaświadczenie  o  zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (wersja docx) Zaświadczenie  o  zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (wersja pdf)   Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja docx) Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja pdf)   Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja docx) Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja pdf)   Oświadczenie Właściciela nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja docx) Oświadczenie Właściciela nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja pdf)   Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej* będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja docx) Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej* będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja pdf)   Zestawienie wydatków (sprawozdanie) z Pożyczki Płynnościowej (wersja xlsx) Zestawienie wydatków (sprawozdanie) z Pożyczki Płynnościowej (wersja pdf)   Karta Produktu Pożyczka Płynnościowa (wersja pdf)   Lista wykluczeń (wersja pdf)

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,