Parametry, najważniejsze informacje i dokumenty – zapoznaj się z nimi

UWAGA! NABÓR ZAKOŃCZONY.

 

Szanowni Państwo,
w związku z bardzo dużą ilością złożonych wniosków do Funduszu w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka Płynnościowa”, termin na rozpatrzenie wniosku o pożyczkę, o którym mowa w Regulaminie, ulega wydłużeniu.
Prosimy o wyrozumiałość, za co z góry Państwu dziękujemy. Dokładamy wszelkich starań, aby wnioski były rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie.
W razie pytań pozostajemy do Państwa w dyspozycji.
e-mail: fundusz@warp.org.pl 
tel.: 61 65 06 333 lub 61 65 06 366 lub 61 65 06 362 lub 61 65 06 363


Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną w WARP ofertą produktów w ramach inicjatywy jeremie2.

Parametry produktów Mała Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Inwestycyjna uwzględniają rozwiązania, które mają stanowić wsparcie firm dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19.

Do najważniejszych rozwiązań należą: oprocentowanie już od 0,61% (obowiązuje od 01.08.2020 r.), okres spłaty 84 lub 120 miesięcy, możliwość finansowania kapitału obrotowego i kosztów bieżących działalności, możliwość skorzystania z dodatkowej karencji i wakacji pożyczkowych, prostsze zasady rozliczenia pożyczki.

Szczegóły znajdą Państwu tutaj: http://warp.org.pl/oferta/pozyczki-2/pozyczka-unijna-jeremie2-nowa-strona/

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji! tel.: 61 65 06 333 lub 61 65 06 366  lub 61 65 06 363 lub 61 65 06 362  e-mail: fundusz@warp.org.pl 


 

Poniżej prezentujemy podstawowe parametry produktu – Pożyczka Płynnościowa:

 • dla firm negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (spadek obrotów/przychodów z prowadzonej działalności)
 • dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego 
 • dla firm, które przed 1 marca 2020 r. stale prowadziły działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego i deklarują ją kontynuować 
 • kwota pożyczki do 300.000,00 zł
 • oprocentowanie od 0% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty
 • nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy
 • okres spłaty do 72 miesięcy
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
 • możliwość maksymalnie do 6-miesięcy zawieszenia spłat rat odsetkowych oraz kapitałowych, w pierwszym  i drugim roku okresu spłaty pożyczki, przy czym okres zawieszenia spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych może wydłużyć okres spłaty pożyczki, z zastrzeżeniem jej maksymalnego okresu spłaty wynoszącego 72 miesiące 
 • jedynym zabezpieczeń pożyczki do 100.000,00 zł co do zasady jest weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę
 • dla pożyczek powyżej 100.000,00 zł weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę oraz obligatoryjnie dodatkowo inne powszechnie stosowane zabezpieczenie
 • bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji
 • pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, tj.:  kapitału obrotowego i/lub zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku
 • termin wydatkowania środków z pożyczki do 365 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki
 • termin na rozliczenie pożyczki do 60 dni od dnia zakończenia okresu wydatkowania środków z pożyczki

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16.00. 
e-mail: fundusz@warp.org.pl 
tel.: 61 65 06 333 lub 61 65 06 366  lub 61 65 06 363 lub 61 65 06 362  

Wnioski wraz z załącznikami, prosimy wysyłać POCZTĄ lub dostarczać OSOBIŚCIE do siedziby WARP – 61 – 823 Poznań, ul. Piekary 19, parter, Biuro Obsługi Klienta.
Przypominamy, że tylko KOMPLETNE wnioski z wszystkimi wymaganymi załącznikami, są przekazywane do Analityków, więc prosimy Państwa o dostarczanie KOMPLETU DOKUMENTÓW.

Zapraszamy!

Regulamin udzielania Pożyczki Płynnościowej

Karta produktu Pożyczka Płynnościowa

Tabela Opłat

Sprawdź zabezpieczenia obowiązujące dla Pożyczki Płynnościowej

Definicja MŚP

Lista Wykluczeń

 

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,