Wzory dokumentów do pobrania

Wszystkie wzory w jednym miejscu!

Wnioski wraz z załącznikami, prosimy wysyłać POCZTĄ lub dostarczać OSOBIŚCIE do siedziby WARP – 61 – 823 Poznań, ul. Piekary 19, parter, Biuro Obsługi Klienta.
Przypominamy, że tylko KOMPLETNE wnioski z wszystkimi wymaganymi załącznikami, są przekazywane do Analityków, więc prosimy Państwa o dostarczanie KOMPLETU DOKUMENTÓW.

 

Wniosek o Pożyczkę Płynnościową (wersja docx)

Wniosek o Pożyczkę Płynnościową (wersja pdf)

 

Kwestionariusz osobowy (wersja docx)

Kwestionariusz osobowy (wersja pdf)

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja docx)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja pdf)

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja xlsx)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja pdf)

 

Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis (wersja docx)

Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis (wersja pdf)

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wersja xlsx)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wersja pdf)

 

Informacja księgowa (wersja docx)

Informacja księgowa (wersja pdf)

 

Zaświadczenie  o  zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (wersja docx)

Zaświadczenie  o  zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (wersja pdf)

 

Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja docx)

Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja pdf)

 

Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja docx)

Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach bankowych oraz zobowiązaniach (wersja pdf)

 

Oświadczenie Właściciela nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja docx)

Oświadczenie Właściciela nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja pdf)

 

Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej* będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja docx)

Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej* będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wersja pdf)

 

Zestawienie wydatków (sprawozdanie) z Pożyczki Płynnościowej (wersja xlsx)

Zestawienie wydatków (sprawozdanie) z Pożyczki Płynnościowej (wersja pdf)

 

Karta Produktu Pożyczka Płynnościowa (wersja pdf)

 

Lista wykluczeń (wersja pdf)

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,