Pożyczka Płynnościowa POIR

Informujemy, że nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR
został zawieszony w dniu 23 lutego 2022 r. o godz. 16.00.


Pożyczka Płynnościowa POIR to produkt dedykowany MŚP z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw wielkopolskiego lub lubuskiego w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.

  • Kwota pożyczki – do 15 mln zł

  • Okres spłaty – do 72 miesięcy

  • Karencja – do 6 miesięcy

  • Oprocentowanie – pożyczka dla przedsiębiorcy jest bezpłatna (objęta jest dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału)

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostały określone w Regulaminie oraz w Karcie Produktu Pożyczka Płynnościowa POIR.

 

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści Funduszu Pożyczkowego WARP:
pod numerami telefonu: 61 65 06 333, 61 65 06 362, 61 65 06 363, 61 65 06 338, 61 65 06 366
lub pod adresem e-mail: fundusz@warp.org.pl.

 

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN