Pozostałe informacje projektowe

Jeremie2 – inicjatywa wspierająca rozwój wielkopolskich firm.
Województwo wielkopolskie podjęło dalszą współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie wdrażania instrumentów finansowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Środki będące w dyspozycji Funduszu Funduszy zarządzanego przez BGK to 516,78 mln zł.   WARP Sp. z o.o. w chwili obecnej realizuje siedem Umów Operacyjnych zawartych z BGK, w ramach których obsługuje/oferuje cztery Instrumenty Finansowe – Mikropożyczka, Pożyczka Rozwojowa, Mała Pożyczka Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna.   Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/3217/2017/I/DIF/004 z 30.08.2017 r. Instrument Finansowy - Mikropożyczka i Pożyczka RozwojowaWartość zbudowanego portfela - 46.673.401,00 złOkres Budowy Portfela zakończył się.   Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/3217/2017/I/DIF/004 - Prawo Opcji z 14.12.2018 r. Instrument Finansowy - Mikropożyczka i Pożyczka RozwojowaWartość zbudowanego portfela - 46.666.666,67 złOkres Budowy Portfela zakończył się.   Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/3819/2019/0/DIF/184 z 15.05.2019 r. Instrument Finansowy - Mała Pożyczka InwestycyjnaOkres Budowy Portfela kończy się 01.03.2021Wartość portfela do zbudowania – 14.117.647,06 zł   Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/5119/2019/0/DIF/185 z 15.05.2019 r. Instrument Finansowy - Mała Pożyczka Inwestycyjna Okres Budowy Portfela kończy się 01.03.2021Wartość portfela do zbudowania – 14.117.647,06 zł   Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/12619/2020/I/DIF/226 z 22.01.2020 r. Instrument Finansowy - Pożyczka Inwestycyjna Okres Budowy Portfela kończy się 29.04.2022Wartość portfela do zbudowania – 35.294.117,65 zł   Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/12619/2020/II/DIF/229 z 22.01.2020 r.Instrument Finansowy - Pożyczka InwestycyjnaOkres Budowy Portfela kończy się 10.02.2022 Wartość portfela do zbudowania – 23.809.523,81 zł   Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/12619/2020/IV/DIF/228 z 12.02.2020 r.Instrument Finansowy – Mała Pożyczka InwestycyjnaOkres Budowy Portfela kończy się 24.04.2021Wartość portfela do zbudowania – 26.666.666,67 zł   Umowa Operacyjna nr 2/RPWP/12619/2020/V/DIF/232 z 12.02.2020 r.Instrument Finansowy – Mała Pożyczka InwestycyjnaOkres Budowy Portfela kończy się 29.07.2021Wartość portfela do zbudowania – 13.333.333,33 zł                        

Linia Finansowa WFR – środki na wkład do Umów Operacyjnych dla Pośredników Finansowych
WARP zawarła z WFR Umowy Pośrednika I Stopnia – Linia Finansowa, na mocy których pożyczki udzielane w ramach czterech Umów Operacyjnych zostały uzupełnione wkładem pochodzącym ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.   Lina Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/3217/2017/I/DIF/004 – Prawo Opcji Kwota dofinansowania WFR: 11.666.666,67 złUmowa zawarta z WFR w dniu 13.12.2018 roku   Lina Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/3819/2019/0/DIF/184 Kwota dofinansowania WFR: 1.905.882,35 złUmowa zawarta z WFR w dniu 06.09.2019 roku   Lina Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/5119/2019/0/DIF/185 Kwota dofinansowania WFR: 1.270.588,23 złUmowa zawarta z WFR w dniu 06.09.2019 roku   Lina Finansowa do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/12619/2020/I/DIF/226 Kwota dofinansowania WFR: 4.764.705,88 złUmowa zawarta z WFR w dniu 27.04.2020 roku   Dofinansowanie udzielone w ramach ww. Umów Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa I i II pochodzą ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.              

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,