Pożyczka unijna – jeremie2

  • od 10 000  do 1,2 mln zł!

  • niskie oprocentowanie od 1,87% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty,
  • nawet do 500 tys. zł na START! nie wymagamy wkładu własnego,
  • nie wymagamy zabezpieczeń majątkowych do 100 tys zł ,
  • zapewniamy możliwość odroczenia spłaty kapitału,
  • w momencie składania wniosku nie musisz mieć zarejestrowanej firmy, osiągać zysku i przedstawiać biznesplanu!
  • dla stałych klientów i “wolnych zawodów” mamy specjalną ofertę,
  • oferujemy elastyczność form spłaty (raty malejące, raty stałe, inne), ustalanie rat indywidualnie z Klientem,
  • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku lub wcześniejszą spłatę,
  • brak prowizji za udzielenie pożyczki.


Na co pożyczka JEREMIE?
Złóż wniosek - Generator działa tylko dla Windows. Złóż wniosek w wersji papierowej Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy jeremie2 można przeznaczyć na wszystkie cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy w tym także m.in.: wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług; zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji; finansowanie rozszerzenia działalności; finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacja nowych projektów; Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy jeremie2 NIE MOŻNA przeznaczyć min. na: finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej; refinansowanie pożyczek, kredytów lub rat leasingowych; dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych; finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji; finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych; Szczegółowy wykaz znajduje się liście wykluczeń. Ograniczenia w finansowaniu: finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki; finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe do wysokości 50% pożyczki; Formularz kontaktowy - Pożyczki Masz pytania? Nie wiesz czy możesz zrealizować swój plan? Wypełnij formularz zamieszczony poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą. POLE OBOWIĄZKOWE * [formidable id="3"]

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,