Dokumenty – wzory

Złóż wniosek  – Generator działa tylko dla Windows.

Złóż wniosek w wersji papierowej

Kwestionariusz osobowy (wersja docx)
Kwestionariusz osobowy (wersja pdf)

Kwestionariusz osobowy  poręczyciela (wersja docx)
Kwestionariusz osobowy poręczyciela (wersja pdf)

Zaświadczenie o zatrudnieniu (wersja docx)
Zaświadczenie o zatrudnieniu (wersja pdf)

Informacja księgowa (wersja docx)

Informacja księgowa (wersja pdf)

Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach (wersja docx)
Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach (wersja pdf)

Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach (wersja docx)

Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach (wersja pdf)

Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości (wersja docx)

Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości (wersja pdf)

Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości (wersja doc)

Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości (wersja pdf)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja docx)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja pdf)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja xlsx)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja pdf)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (wersja docx)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (wersja pdf)

Załącznik A do oświadczenia (wersja docx)

Załącznik A do oświadczenia (wersja pdf)

Załącznik B do oświadczenia (wersja docx)

Załącznik B do oświadczenia (wersja pdf)

Załącznik C do oświadczenia (wersja docx)

Załącznik C do oświadczenia (wersja pdf)

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (wersja docx)

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (wersja pdf)

Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i US (wersja docx)

Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i US (wersja pdf)

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,