Szkolenia

Aktualne spotkania informacyjne i szkolenia:

,,Dotacja na start dla osób 30+. Sprawdź, czy dotacje są właśnie dla Ciebie” (spotkanie informacyjne), 29.05.2019 r., Nowy Tomyśl

,,Realizacja, rozliczanie projektów z Funduszy Europejskich”, (spotkanie informacyjne), 30.05.2019 r., Piła

,,Edukacja najlepszą inwestycją” (spotkanie informacyjne), 22.05.2019 r., Nowy Tomyśl

,,Rozpoczęcie działalności gospodarczej – skąd brać środki” (spotkanie informacyjne), 15.05.2019 r., Piła

,,Własna firma – przygotowanie wniosku i biznes planu” (spotkanie informacyjne), 25.04.2019 r., Piła

,,Skorzystaj ze środków na start! Dowiedz się jak napisać dobry biznesplan i otrzymać dotację z Funduszy Europejskich” (spotkanie informacyjne), 24.04.2019 r., Nowy Tomyśl

,,Dotacje do żłobków i klubów dziecięcych. Rozwijaj działalność z Funduszami Europejskimi.” (spotkanie informacyjne), 17.04.2019 r., Nowy Tomyśl

,,Fundusze Europejskie na żłobki i kluby malucha” (spotkanie informacyjne), 10.04.2019 r., Piła

,,Realizacja oraz rozliczanie projektów z zakresu Funduszy Europejskich” (spotkanie informacyjne), 03.04.2019 r., Nowy Tomyśl

„Fundusze Europejskie dla początkujących – od informacji do aplikacji” (spotkanie informacyjne), 03.04.2019 r., Piła

„Kwalifikacje na „+” z funduszami europejskimi” (spotkanie informacyjne), 27.03.2019 r., Piła

,,Twoje nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu. Jak otrzymać dofinansowanie na kursy/szkolenia/studia podyplomowe?” (spotkanie informacyjne), 20.03.2019 r., Nowy Tomyśl

,,Pożyczki unijne w 2019 r. na rozpoczęcie i rozwój działalności, poprawę efektywności energetycznej i rewitalizację” (spotkanie informacyjne), 12.03.2019 r., Nowy Tomyśl

,,Pożyczki unijne w 2019 r. na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, poprawę efektywności energetycznej i rewitalizację  (spotkanie informacyjne), 13.03.2019 r., Piła

,,Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej w Programie Inteligentny Rozwój” (spotkanie informacyjne), 06.03.2019 r., Piła

,,Realizacja oraz rozliczenie projektów z zakresu Funduszy Europejskich” (spotkanie informacyjne), 05.03.2019 r., Nowy Tomyśl

„Kształcenie zawodowe młodzieży – wsparcie w ramach poddziałania 8.3.1 WRPO” (spotkanie informacyjne), 27.02.2019 r., Piła

,,Pozadotacyjne formy wsparcia z Funduszy Europejskich” (spotkanie informacyjne), 20.02.2019 r., Nowy Tomyśl

,,Rozwój działalności gospodarczej w 2019 r. ze środków programu regionalnego” (spotkanie informacyjne), 13.02.2019 r., Piła

,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego” (spotkanie informacyjne), 01.02.2019 r., Piła

„Dotacje na start dla osób 30 +. Sprawdź czy dotacje są właśnie dla Ciebie!! ” (spotkanie informacyjne), 23.01.2019 r., Nowy Tomyśl

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego” (spotkanie informacyjne), 30.01.2019 r., Piła

„Fundusze Europejskie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej” (spotkanie informacyjne), 09.01.2019 r., Nowy Tomyśl

,,Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w roku 2019″ (spotkanie informacyjne), 05.12.2018 r., Piła

„Szkolenia on-line? Rozwiń się bez wychodzenia z domu” (spotkanie informacyjne), 21.11.2018 r., Piła 

„Jeśli nie dotacje, to co? Przegląd możliwości dla firm” (spotkanie informacyjne), 07.11.2018 r., Piła

„Nowe kwalifikacje  i kompetencje dzięki Funduszom Europejskim ” (spotkanie informacyjne), 07.10.2018 r., Nowy Tomyśl

,,Załóż własną firmę z Funduszy Europejskich” (spotkanie informacyjne), 24.10.2018 r., Nowy  Tomyśl

„Kwalifikacje na „Plus” – wsparcie z Unii Europejskiej” (spotkanie informacyjne), 17.10.2018 r., Piła

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości w IV kwartale 2018r.”, (spotkanie informacyjne), 10.10.2018 r., Nowy Tomyśl

„Dotacje na integrację – pozyskaj dofinansowanie na działania aktywizacji i integracji społecznej”, (spotkanie informacyjne), 03.10.2018 r., Piła

„Kwalifikowalność wydatków oraz zasady konstruowania budżetu projektu edukacyjnego WRPO”, (spotkanie informacyjne), 26.09.2018 r., Piła

„Procedury zakupowe w projektach unijnych”, (spotkanie informacyjne), 26.09.2018 r., Piła

„Dotacja na przedszkole – wsparcie w ramach 8.1.1 WRPO”, (spotkanie informacyjne), 19.09.2018 r., Piła

„Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu edukacyjnego WRPO”, (spotkanie informacyjne), 19.09.2018 r., Piła

,,Rozwój kompetencji cyfrowych”, (spotkanie informacyjne) 17.09.2018 r., Piła

,,Projekty wsparcia dla przedszkoli w ramach WRPO 2014+”, (spotkanie informacyjne) 13.09.2018 r., Nowy Tomyśl

,,Rozwój kompetencji cyfrowych”, (spotkanie informacyjne) 22.08.2018 r., Nowy Tomyśl

,,Rozwój działalności dla firm z województwa wielkopolskiego – dotacje i pożyczki z WRPO”, (spotkanie informacyjne) 11.07.2018 r., Piła

,,Usługi Rozwojowe dla MŚP, czyli jak wyszkolić pracownika dzięki Funduszom Europejskim”, (spotkanie informacyjne) 11.07.2018 r. Nowy Tomyśl

,,Załóż własną firmę z Funduszy Europejskich”, (spotkanie informacyjne) 04.07.2018 r. Nowy Tomyśl

,,Fundusze Europejskie dla początkujących – od informacji do aplikacji”, (spotkanie informacyjne) 20.06.2018 r., Piła

,,Wspieraj innowacyjność w firmach w ramach PO w 2018 r.”, (spotkanie informacyjne) 20.06.2018 r. , Nowy Tomyśl

,,Rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej z Funduszami z UE”, (spotkanie informacyjne) 13.06.2018 r. Piła

,,Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd na II półrocze 2018r.”, (spotkanie informacyjne) 06.06.2018 r. Nowy Tomyśl

„ABC Funduszy Europejskich – aplikowanie o środki unijne dla początkujących”, (spotkanie informacyjne) 24.05.2018 r. Nowy Tomyśl

,,Dotacje na start dla osób 30+. Sprawdź, czy dotacje są właśnie dla Ciebie!!” (spotkanie informacyjne), 16.05.2018 r. Nowy Tomyśl

,,Wsparcie z funduszy unijnych na rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych” (spotkanie informacyjne), 16.05.2018 r. Piła

,,Usługi rozwojowe dla MŚP, czyli jak wyszkolić pracownika dzięki Funduszom Europejskim” (spotkanie informacyjne), 09.05.2018 r. Nowy Tomyśl

,,Jak uzyskać dotację na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej” (spotkanie informacyjne), 27.04.2018 r. Nowy Tomyśl

Zrealizowane spotkania informacyjne i szkolenia:

,,Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (spotkanie informacyjne), 18.04.18 r. Piła

,,Własna działalność gospodarcza – wsparcie finansowe w ramach WRPO – przegląd możliwości” (spotkanie informacyjne). 11.04.2018 r. Piła

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.3.1 WRPO – “Kształcenie zawodowe młodzieży” (szkolenie) – Nowy Tomyśl, 22.03.2018 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.3.1 WRPO – Kształcenie zawodowe młodzieży” (szkolenie) – Piła, 19.03.2018 r.

“Wzrost kompetencji w formie kursów i szkoleń – przegląd możliwości wsparcia w 2018 r.” (spotkanie informacyjne) – Piła, 14.03.2018 r.

“Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” (szkolenie) – Piła, 07.03.2018 r.

“Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” (szkolenia) – Nowy Tomyśl, 05.03.2018 r.

“Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości na rok 2018” (spotkanie informacyjne) – Nowy Tomyśl, 28.02.2018 r.

“Rozwój działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich – przegląd możliwości wsparcia w 2018 r.” (spotkanie informacyjne) – Piła, 28.02.2018 r.

„Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności na obszarach wiejskich” (spotkanie informacyjne) – 07.02.2018 r.

„Dotacje na start – wykorzystaj szansę. Sprawdź czy dotacje są właśnie dla Ciebie!” (spotkanie informacyjne) – 05.02.2018 r.

„Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na podniesienie kwalifikacji” (spotkanie informacyjne” – 31.01.2017 r.

„Wsparcie kształcenia zawodowego młodzieży w ramach WRPO” (spotkanie informacyjne) – 30.01.2018 r.

„Wsparcie kształcenia zawodowego młodzieży w ramach WRPO” (spotkanie informacyjne) – 24.01.2018 r.

„Fundusze Europejskie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą” (spotkanie informacyjne) – 18.01.2018 r.

„”ABC Funduszy Europejskich – aplikowanie o środki unijne dla początkujących” (spotkanie informacyjne) – 17.01.2018 r.

„Wspieraj rynek pracy z WRPO! – pozyskaj dotację na żłobki i kluby malucha, aktywizację zawodową oraz outplacement” (spotkanie informacyjne) – 17.01.2018 r.

„Fundusze Europejskie w roku 2018 w ramach Krajowych Programów Operacyjnych – przegląd możliwości wsparcia” (spotkanie informacyjne) – 20.12.2017 r.

„Fundusze Europejskie w roku 2018 w ramach Krajowych Programów Operacyjnych  – przegląd możliwości wsparcia” (spotkanie informacyjne) – 13.12.2017 r.

„Fundusze Europejskie w roku 2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  – przegląd możliwości wsparcia” (spotkanie informacyjne) – 07.12.2017 r.

„Fundusze Europejskie w roku 2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  – przegląd możliwości wsparcia” (spotkanie informacyjne) – 06.12.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.2 WRPO  – Kształcenie ogólne” – 01.12.2017 r.

„Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji” (spotkanie informacyjne) – 15.11.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej” (spotkanie informacyjne) – 13.11.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.2 WRPO  – Kształcenie ogólne” – 08.11.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.2 WRPO  – Kształcenie ogólne” – 07.11.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.1 WRPO  – Edukacja przedszkolna” – 05.11.2017 r.

„Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich skierowane dla przedszkoli” (spotkanie informacyjne) – 26.10.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla szkół i przedszkoli” (spotkanie informacyjne) – 25.10.2017 r.

„Unijne pożyczki i poręczenia na rozwój działalności gospodarczej w ramach Inicjatywy Jeremie 2 i innych funduszy” (spotkanie informacyjne) – 25.10.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą” (spotkanie informacyjne) – 13.10.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców . przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 11.10.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.2 WRPO  – Kształcenie ogólne” – 05.10.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla kadry pomocy społecznej. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach EFS na lata 2014 –2020” (spotkanie informacyjne) – 04.10.2017 r.

„Wsparcie w ramach funduszy europejskich skierowane dla szkół” (2 spotkania informacyjne) – 27.09.2017 r.

„Fundusze europejskie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej” (spotkanie informacyjne) – 20.09.2017 r.

„Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności oraz podnoszenie kompetencji” (spotkanie informacyjne) – 13.09.2017 r.

„Wsparcie z FE dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki wodno–ściekowej i gospodarki odpadami” (spotkanie informacyjne) – 06.09.2017 r.

„Pakiet dla miast średnich  – nowe możliwości rozwoju” (spotkanie informacyjne) – 31.08.2017 r.

„Dotacje na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz pozadotacyjne formy wsparcia” (2 spotkania informacyjne) – 30.08.2017 r.

„Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na podniesienie kwalifikacji i szkolenia dla pracowników” (spotkanie informacyjne) – 02.08.2017 r.

„Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach  – zasady ubiegania się o wsparcie w ramach WRPO 2014 –2020” (spotkanie informacyjne) – 07.07.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.1 WRPO  – Edukacja przedszkolna” – 05.07.2017 r.

„Fundusze europejskie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej” (spotkanie informacyjne) – 22.06.2017 r.

„Fundusze Europejskie na rok 2017 na edukację przedszkolną i kształcenie ogólne” (2 spotkanie informacyjne) – 07.06.2017 r.

„ABC Funduszy Europejskich  – aplikowanie o środki unijne dla początkujących” (spotkanie informacyjne) – 24.05.2017 r.

„Usługi rozwojowe dla MSP, czyli jak wyszkolić pracownika dzięki Funduszom Europejskim” (spotkanie informacyjne) – 24.05.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 15.05.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców  – przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 10.05.2017 r.

„Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach EFS na lata 2014 –2020” (spotkanie informacyjne) – 27.04.2017 r.

„Fundusze Europejskie w roku 2017 dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych” (spotkanie informacyjne) – 26.04.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej” (spotkanie informacyjne) – 12.04.2017 r.

„Usługi rozwojowe, czyli jak wyszkolić pracownika dzięki Funduszom Europejskim” (spotkanie informacyjne) – 05.04.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla początkujących  – od informacji do aplikacji” (spotkanie informacyjne) – 05.04.2017 r.

„Fundusze Europejskie na ochronę przyrody” (spotkanie informacyjne) – 29.03.2017 r.

„Zakładam działalność – wsparcie z funduszy europejskich oraz pozadotacyjnych form wsparcia” (spotkanie informacyjne) – 17.03.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Podziałania 6.4.1 WRPO – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi” – 09.03.2017 r.

„Wsparcie w ramach Funduszy europejskich na edukację przedszkolną, żłobki i kluby dziecięce” (spotkanie informacyjne) – 08.03.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.1 WRPO  – Edukacja przedszkolna” – 06.03.2017 r.

„Fundusze Europejskie w zakresie usług społecznych i zdrowotnych oraz integracji – przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 01.03.2017 r.

„Wsparcie w ramach Funduszy europejskich na edukację przedszkolną, żłobki i kluby dziecięce” (spotkanie informacyjne) – 27.02.2017 r.

„Możliwości wsparcia i rozwoju JST z Funduszy Europejskich . przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 24.02.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 23.02.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 22.02.2017 r.

„Możliwości wsparcia i rozwoju JST z Funduszy Europejskich  – przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 22.02.2017 r.

„Wsparcie w ramach funduszy europejskich dla żłobków i klubów malucha” (spotkanie informacyjne) – 22.02.2017 r.

„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.1 WRPO  – Edukacja przedszkolna” – 15.02.2017 r.

„Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na rozpoczęcie i rozwój działalności na obszarach wiejskich” (spotkanie informacyjne) – 15.02.2017 r.

„Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na podniesienie kwalifikacji” (spotkanie informacyjne)  – 08.02.2017 r.

„Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową i szkolenia” (spotkanie informacyjne) – 01.02.2017 r.

„Dotacje na start –wykorzystaj szansę” (spotkanie informacyjne) – 18.01.2017 r.

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości na rok 2017” (spotkanie informacyjne) – 18.01.2017 r.

Jak opakować produkt by wzbudzić zainteresowanie? Nowoczesne wzornictwo opakowań w ofercie IOB dla firm. (szkolenie) – Poznań, 12-13.12.2016 r.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,

test