Jak opakować produkt by wzbudzić zainteresowanie?

jak opakowac produkt

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zapraszamy Instytucje Otoczenia Biznesu z naszego regionu na bezpłatne warsztaty:

Jak opakować produkt by wzbudzić zainteresowanie?
Nowoczesne wzornictwo opakowań w ofercie IOB dla firm.

Dla kogo?
Pracownicy Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) z woj. wielkopolskiego.
IOB to instytucje, które ułatwiają funkcjonowanie firm, wspierają biznes lub pomagają kojarzyć partnerów na linii biznes-nauka.

Co kryje się pod tytułem warsztatu?
Warsztat: “Jak opakować produkt…” to wprowadzenie do oferty Instytucji Otoczenia Biznesu nowej usługi, która ma szansę na komercjalizację jako nowy model biznesowy oparty na współpracy IOB-firma. Istotą warsztatu jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań w obszarze projektowania opakowań (produktu lub usługi) jako narzędzia marketingowego istotnego w budowaniu przewagi konkurencyjnej i rozwoju firmy.

Dlaczego akurat taki temat?
Aby firma mogła się rozwijać nie wystarczy sama jakość produktu czy usługi. Konkurencja na rynku wymaga od firmy wykorzystania wielu narzędzi marketingowych i indywidualnego podejścia do klienta. Wzornictwo opakowań odgrywa w dzisiejszych czasach istotną rolę wpływającą na przewagę konkurencyjną, a co za tym idzie rozwój firmy i wzrost sprzedaży.

Co zyskają pracownicy IOB biorąc udział w warsztatach?
– wiedzę na temat roli opakowania w procesie sprzedaży produktu,
– wiedzę w zakresie budowania marki i przewagi konkurencyjnej w oparciu o nowoczesne wzornictwo opakowań,
– umiejętności śledzenia trendów wzorniczych i konsumenckich,
– umiejętność stworzenia nowej usługi w swojej ofercie dotyczącej wzornictwa opakowań,
– wiedzę nt. komercjalizacji w/w usługi.

Jaka będzie forma warsztatu?
Warsztat będzie podzielony na część teoretyczną i praktyczną.
Część teoretyczna posłuży uzyskaniu przez pracowników IOB wiedzy na temat wpływu wzornictwa opakowań jako narzędzia marketingowego w budowaniu przewagi konkurencyjnej i rozwoju firmy.

Część praktyczna to praca twórcza, przy wsparciu doświadczonych trenerów, prowadząca do nabycia umiejętności tworzenia nowej usługi w ramach oferty IOB. Dodatkowo trenerzy wraz z przedstawicielami zaproszonych firm przedstawią pracownikom IOB dobre praktyki – wdrożenia nowego opakowania w przedsiębiorstwie. A wszystko po to, aby pokazać wpływ projektów opakowania na wzrost przewagi konkurencyjnej i wzrost sprzedaży oraz zrozumieć ideę oferowania nowych usług przez IOB.

Chcesz poznać pełen program warsztatu?
SPRAWDŹ! Program warsztatu jak opakować produkt…

Kiedy i gdzie odbędzie się warsztat?
12.12.-13.12.2016 r.
Poznań, World Trade Center Poznań Sp. z o.o., ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

Mapka dojazdu na parking.

Ile to kosztuje ?
Warsztat jest bezpłatny i stanowi pomoc de minimis.

Kim są prowadzący?
– Iwona Gasińska-Mulczyńska – praktyk z 20letnim doświadczeniem zawodowym, doradca zarządów firm w budowaniu skutecznych strategii komunikacji. Twórczyni procesu „Nowy Ład”, na co dzień pracuje z klientami nad strategiami w oparciu o innowacyjną metodę design thinking. Wcześniej związana z Concordia Design, aktualnie prowadzi studio graficzne Design Thinking Poznań.
– Sara Kapela – od 5 lat w swojej pracy zawodowej wykorzystuje nowoczesne metody szkoleniowe, pracownik Design Thinking Poznań, odpowiada za procesy strategiczne dla klientów, współpracuje z zespołem kreatywnym. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem warsztatów dla klientów metodą design thinking.

Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz: tel.: 61 65 06 129; e-mail: szkolenia@warp.org.pl
Osoba do kontaktu: p. Beata Rogalewska

Jeśli chcesz wziąć udział w warsztacie, zapisz się już dziś.
Liczba miejsc ograniczona!

Procedura zapisu w 5 krokach:

1 krok: zapoznaj się z Regulaminem udziału w warsztacie.
2 krok: wypełnij formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub niekorzystaniu z pomocy (załącznik nr 2) oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis (załącznik nr 3).
3 krok: wyślij swoje zgłoszenie wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami (skan załączników
1-3) drogą mailową.
4 krok: oczekuj informacji zwrotnej od Wykonawcy warsztatów (WARP Sp. z o.o.) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i wpisania na listę wraz z załączonym dodatkowym dokumentem do wypełnienia (załącznik 4).
5 krok: wypełnij, podpisz i odeślij załącznik (nr 4) drogą mailową (skan). Zapakuj oryginały wszystkich dokumentów (załączników 1-4) i wyślij pocztą na adres WARP lub przynieś w pierwszym dniu warsztatu.

Do pobrania:

Regulamin udziału w warsztacie: “Jak opakować produkt…”
Załącznik nr 1 do regulaminu: Formularz zgłoszeniowy.
Załącznik nr 2 do regulaminu: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub nieskorzystaniu z pomocy.
Załącznik nr 3 do regulaminu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis.
Załącznik nr 4 do regulaminu: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

jak opakowac produkt

 

Informacje również na stronie: iw.org.pl

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,