Kontakt

Chcesz uzyskać informacje o Funduszach Europejskich? Masz pomysł na założenie działalności gospodarczej? Szukasz wsparcia na rozwój firmy? Masz pytania na etapie przygotowywania projektu? Chcesz podnieść kwalifikacje?

Skontaktuj się z naszym Specjalistą!


 

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Pile

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Kaliszu

ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233 lub 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
skype: infoue-pila
gadu-gadu: 51755430
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7.00 – 17.00
Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00
ul. Zacisze 2, pokój nr 3, 62-800 Kalisz
tel. 61 65 06 371 lub 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
skype: infoue-kalisz
gadu-gadu: 74500063
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7.00 – 17.00
Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00

 


Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców regionu, WARP Sp. z o.o. uczestniczy w ogólnopolskiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. WARP Sp. z o.o. prowadzi Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile oraz Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu. Wszystkie usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są całkowicie bezpłatne.

Punkty Informacyjne świadczą pełen wachlarz usług informacyjnych: konsultacje bezpośrednie, telefoniczne i elektroniczne, spotkania informacyjne (w tym webinaria), szkolenia i prelekcje, konsultacje w siedzibie klienta, dyżury informacyjne w różnych instytucjach, stoiska informacyjne podczas wydarzeń w regionie.

Punkty Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile oraz w Kaliszu udzielają informacji m.in. z zakresu: dotacji i pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, dofinansowania oświaty, kultury, aktywizacji społecznej i zawodowej, podnoszenie kwalifikacji oraz działań na rzecz rewitalizacji, poprawy wydajności energetycznej oraz wielu innych obszarów.

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są koordynowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Informacje udzielone przez pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Pile i w Kaliszu nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zapoznaj się z klauzulą RODO.

Chcesz uzyskać informacje o Funduszach Europejskich z zakresu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) ?

Masz pomysł na założenie działalności gospodarczej? Szukasz wsparcia na rozwój firmy? Masz pytania na etapie przygotowywania projektu? Chcesz podnieść kwalifikacje?

Skontaktuj się z naszym Konsultantem!


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
dla Wielkopolski w Pile

ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233 lub 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
skype: infoue-pila
gadu-gadu: 51755430
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 7:00-15:00


Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego, WARP Sp. z o.o. uczestniczy w Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. WARP Sp. z o.o. prowadzi Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski  w Pile. Wszystkie usługi świadczone przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski  w Pile są całkowicie bezpłatne.

Punkt Informacyjny świadczy pełen wachlarz usług informacyjnych: konsultacje bezpośrednie, telefoniczne i elektroniczne, spotkania informacyjne (w tym webinaria, prelekcje), stoiska informacyjne podczas wydarzeń w regionie oraz Mobilne Punkty Informacyjne.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski  w Pile udziela informacji z zakresu: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), w zakresie każdej z przewidzianych form, w szczególności dotacji, grantów, instrumentów finansowych (pożyczek), doradztwa, szkoleń.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla Wielkopolski nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zapoznaj się z klauzulą RODO.