Akademia menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji.

Do 31 sierpnia br. trwa nabór wniosków na realizację ogólnopolskich projektów w ramach konkursu „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji”. Projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców, właścicieli, współwłaścicieli, kadry menedżerskiej oraz osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP.

Projekty realizowane w ramach programu przewidują refundację usług rozwojowych dotyczących analizy potrzeb rozwojowych, w tym analizy potrzeb kompetencyjnych kadry, a także wsparcie doradczo-szkoleniowe w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Operatorami realizującymi projekty mogą być przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje samorządu gospodarczego, organizacje związkowe.

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektów wybranych w konkursie to 1 stycznia 2022 r.

Więcej informacji o konkursie „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” (Link: Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla operatorów – PARP – Centrum Rozwoju MŚP).

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP