Dostępność szansą na rozwój 2 – konkurs dla operatorów.

31 marca PARP ogłosił na swojej stronie konkurs “Dostępność – szansą na rozwój 2”, którego celem jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania. Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 16 do 24 sierpnia 2021 r. do godziny 10:00.

Dofinansowanie maksymalne to 4 000 000 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Grupę docelową projektów stanowią przedsiębiorcy (i ich pracownicy), przede wszystkim MMŚP.

Wnioskodawcami mogą być:

  • przedsiębiorcy,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
  • organizacje pracodawców,
  • organizacje samorządu gospodarczego,
  • organizacje związkowe.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod  adresem www.sowa.efs.gov.pl.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP