Fundusz dostępności wspiera inwestycje w usuwaniu barier architektonicznych!

BGK wspólnie z pośrednikami finansowymi udzielają preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych, co ma skutkować zapewnieniem dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych.

O pożyczkę mogą ubiegać się przede wszystkim spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz cały sektor publiczny (szkoły, szpitale, przychodnie, instytucje kultury). Pożyczkę w kwocie do 2 mln złotych mogą też otrzymać osoby prywatne, które są właścicielami wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Korzyścią pożyczki jest brak górnej granicy finansowania, a okres jej spłaty może być rozłożony na 20 lat, przy oprocentowaniu od 0,15 proc. w skali roku. Długi okres spłaty pozwala na dostosowanie wysokości raty do możliwości danego kredytobiorcy. Samo przyznanie pożyczki i jej obsługa nie są związane z żadnymi dodatkowymi opłatami. Istnieje także możliwość umorzenia spłaty nawet do 40 proc. wartości kapitału pożyczki. Wysokość umorzenia zależy od spełnienia kryterium terytorialnego, społecznego, a także od przeznaczenia budynku. Dodatkowo, finansowane inwestycje mogą zostać uzupełnione dotacją z PFRON.

Z Funduszu Dostępności można np. doposażyć budynki w windy (lub wymienić stare windy na nowe, spełniające aktualne wymogi dostępności), zamontować platformy osobowe, pochylnie i poręcze, które ułatwią poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.

 

Więcej informacji: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-dostepnosci/#c14827

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
kalisz.fe@wielkopolskie.pl
gg.74500063
skype infoue-kalisz

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP