Instrumenty terytorialne w Polsce w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Zasady realizacji

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”.

Przyjęty przez Ministerstwo dokument, którego przygotowanie i opublikowanie wynika wprost z Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027,  ma  ułatwić realizację zadań w ramach wybranych instrumentów terytorialnych podmiotom, odpowiedzialnym za ich wdrażanie –
w szczególności –  partnerstwom jednostek samorządu terytorialnego oraz społecznościom lokalnym.

Celem realizacji instrumentów terytorialnych jest:

  • sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych miast (szczególnie miast wojewódzkich);
  • promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych;
  • realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych (MOF);
  • zwiększanie wpływu miast i ich obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Realizacja instrumentów terytorialnych opiera się  na  współpracy polegającej na wspólnym przeprowadzaniu projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich  w ramach partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władz województw. Godny podkreślenia jest fakt, iż  z  instrumentów terytorialnych mogą być finansowane projekty ze wszystkich celów polityki spójności (CP1-CP6) w takich obszarach jak np. przedsiębiorczość, środowisko, kultura i zrównoważona turystyka, kapitał ludzki czy rozwój cyfrowy.

Link: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/aktualnosci/zasady-realizacji-instrumentow-terytorialnych-w-polsce-w-perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027/

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
kalisz.fe@wielkopolskie.pl
gg 74500063
skype infoue-kalisz

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

Newsletter klientów WARP