Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – nabór trwa!

Do 25 marca br. trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1 WRPO „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego, związanej m.in. z:

 • ociepleniem obiektu,
 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji (wyłącznie jako element projektu),
 • instalacją systemów chłodzących,
 • wymianą oświetlenia na energooszczędne,
 • systemami monitorowania i zarządzania energią,
 • finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako elementu kompleksowego projektu.

Uprawnionymi do składania wniosku są:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy;
 • samorządowe jednostki organizacyjne;
 • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego;
 • podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.

 

Poziom dofinansowania

Przewiduje się realizację projektów w dwóch wariantach:

 • bez pomocy publicznej,
 • objęte pomocą publiczną,

na warunkach określonych w Regulaminie konkursu i wynosi 35%-85%.

Minimalna wartość projektu wynosi 300 000,00 PLN.

Więcej informacji: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/411

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
kalisz.fe@wielkopolskie.pl
gg. 74500063
skype infoue-kalisz

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP