Konkurs na tworzenie środowiskowych centrów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży już wkrótce!

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza na webinarium!

Od 18-10-2021 do 29-10-2021 będzie trwał nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014+, w ramach którego można realizować następujące typy projektów:

  • projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji,
  • projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.

Powyższe typy projektów muszą być realizowane łącznie i polegają na – tworzeniu Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

A już 29-09-2021 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza potencjalnych beneficjentów na bezpłatne webinarium dotyczące zakładania Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach Poddziałania 7.2.2 WRPO.


Więcej informacji i zapisy – https://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/szkolenie-on-line-srodowiskowe-centra-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy-sroda-29-wrzesnia-2021-r

Dokumentacja projektu – https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/404

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

 

Newsletter klientów WARP