Konsultacje – 1 część projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Sprawdź, Twój głos ma znaczenie!

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach 1 części projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, która obejmuje propozycje opisów działań następujących Priorytetów Programu:

  • Priorytet: 1. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki,
  • Priorytet: 2. Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski,
  • Priorytet: 3. Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej
    w Wielkopolsce,
  • Priorytet: 4. Lepiej połączona Wielkopolska w UE,
  • Priorytet: 5. Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR),
  • Priorytet: 6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) (część),
  • Priorytet 10. Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej (część).

Uwagi do dokumentacji należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag (poniżej) na adres: wrpo2021-2027@wielkopolskie.pl w terminie do 27 stycznia 2023 roku.

Jednocześnie informujemy, że projekty opisów Działań z zakresu instrumentów terytorialnych zostaną przedstawione do konsultacji w niedługim czasie, a ich proponowana zawartość będzie co do zasady analogiczna do odpowiedniego zakresu interwencji wspieranego z puli ogólnej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu FEW 2021-2027 (3.6 MB)

Formularz zglaszania uwag SZOP (12 KB)

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

 

Newsletter klientów WARP