Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030

Urząd Marszałkowski w Poznaniu zaprasza na konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030. Zaplanowano do odbycia sześć spotkań, które odbędą się w drugiej połowie lutego.

Podczas nich zaprezentowane zostaną najważniejsze założenia i zagadnienia projektu Strategii, w tym m.in. kluczowe uwarunkowania, cele strategiczne, bilans wodoru dla Wielkopolski pokazujący potencjał oraz prognozę produkcji różnymi metodami oraz szacowany popyt w różnych obszarach.

Uczestnicy spotkań będą mieli okazję zapoznać się i przedyskutować interesujące tematy, podzielić się swoimi uwagami oraz wskazać kluczowe obszary wspomagające realizację Strategii. Zależy nam na Państwa obecności i aktywnym udziale w konsultowaniu Strategii. Pragniemy, aby powstający dokument uwzględniał potrzeby wszystkich kluczowych interesariuszy oraz regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Harmonogram spotkań:

  • Ostrów Wielkopolski, 14 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Centrum Aktywności Lokalnej, Al. Powstańców Wielkopolskich 14
  • Konin, 15 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Urząd Miasta, Plac Wolności 1
  • Kalisz, 16 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Babina 1
  • Leszno, 21 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Miejska Biblioteka Publiczna, plac Jana Metziga 25
  • Piła, 22 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Regionalne Centrum Kultury, Plac Staszica 1
  • Poznań, 23 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34

 

Zapraszamy do udziału przedstawicieli regionalnego biznesu, reprezentantów samorządów, nauki, Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wszystkich zainteresowanych.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP