Pierwszy konkurs! Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

W dniu 31 marca 2023 r. została ogłoszona informacja o konkursie w ramach działania Działania 6.11 Podmioty ekonomii społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Wnioski w ramach ogłoszonego naboru można składać w terminie od 21.04.2023 do 12.05.2023 r.

W ramach naboru można realizować kompleksowe projekty akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące takie działania jak:

1) bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS),

2) świadczenie usług wspierających rozwój podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), np. usług animacyjnych, inkubacyjnych, zgodnie z KPRES i standardami określonymi w ustawie o ekonomii społecznej,

3) wspieranie realizacji indywidualnego procesu reintegracji w przedsiębiorstwach społecznych.

O dofinansowanie projektu może ubiegać się Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który posiada akredytację i status lub złożył wniosek o akredytację i status.

Szczegółowe informacje nt. ogłoszonego konkursu – link: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/426

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP