Przedsiębiorco, powróciłeś do biznesu? Ta pomoc jest dla Ciebie!

Celem działania jest zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Właściciele firm mogą przeanalizować swoją sytuację z ekspertem oraz skorzystać z wiedzy i doświadczeń innych.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty dotyczące reaktywacji biznesu i jego powrotu na rynek. W ramach programu uczestnicy otrzymują specjalistyczne konsultacje doradcze oraz szkoleniowe, ukierunkowane na indywidualne potrzeby przedsiębiorców powracających na rynek.

W „Nowym Starcie” mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności
gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęli się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy,
przed dniem przystąpienia do projektu.

5 operatorów w „Nowym Starcie”
Aktualnie nabór jest prowadzony łącznie przez 5 Beneficjentów wyłonionych przez PARP we
wcześniejszym naborze. Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jednego z pięciu projektów:

  • „Profesjonalny start”, realizowany przez EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze – nabór trwa do 31 grudnia 2021 r.
  • „Akademia pozytywnej zmiany”, realizowany przez POLBI Sp. z. o.o. – nabór trwa do 31 grudnia 2022 r.
  • „Ster na cel”, realizowany przez AVSI POLSKA – nabór trwa do 30 listopada 2022 r.
  • „Drugi start – pewny sukces” , realizowany przez Centrum Doradztwa Finansowego – nabór trwa do 31 maja 2023 r.
  • „Restart zmiany, które budują”, realizowany przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet –nabór trwa do 30 maja 2023 r.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1#programy

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP