Szkolenia w zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego – sprawdź ofertę!

Zapraszamy do składania wniosków w projekcje „GOZ – to się opłaca”! Projekt stanowi wsparcie dla przedsiębiorców pragnących aktywnie uczestniczyć w transformacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Program ten, finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na inicjatywy wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zrównoważony rozwój. Oznacza to m.in. dofinansowanie szkoleń dla pracowników przedsiębiorstwa, a także doradztwa dotyczącego praktycznych aspektów GOZ. Udział w nich jest w 100% finansowany ze środków UE, co oznacza, że uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat.
Przedsiębiorca oraz jego pracownice lub pracownicy mogą skorzystać ze szkoleń i doradztwa poszkoleniowego związanego bezpośrednio z tematyką konkursu. Działania doradcze dla przedsiębiorców związane są bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi i dotyczą tematów w nich omawianych.

Szkolenia ogólne z zakresu:

 • uwarunkowań przejścia z gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym – ograniczoność zasobów i kryzys klimatyczny,
 • zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorstw,
 • istoty regulacji unijnych (taksonomia) i krajowych oraz działań rządowych wspierających rozwój GOZ,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym – ogólna koncepcja, przykłady,
 • cyrkularnych modeli biznesowych z przykładami dobrych praktyk,
 • sposobów finansowania działalności GOZ w przedsiębiorstwie oraz sieci przedsiębiorstw we wdrożeniach rozwiązań GOZ z przykładami dobrych praktyk.

Szkolenia specjalistyczne z zakresu:

 • sektorowych uwarunkowań ograniczoności surowców i narzędzi do identyfikacji materiałów i odpadów,
 • hierarchii postępowania z odpadami i zarządzania odpadami,
 • narzędzi dla biznesu wspierających transformację w kierunku GOZ, w tym wskaźników GOZ, środowiskowej oceny cyklu życia (LCA), wskaźnika śladu węglowego oraz narzędzi do analizy tworzenia i utraty wartości w przedsiębiorstwie,
 • cyrkularnych strategii projektowania produktów i usług z przykładami dobrych praktyk,
 • analizy istniejących łańcuchów wartości przedsiębiorcy i przemodelowania procesów, produkcji, usług w kierunku GOZ.

W ramach konkursu można skorzystać z usług 8 podmiotów oferujących szkolenia:

Szczegółowe informacje są na stroni Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: PIFE.PILA@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
tel. +48 61 65 06 261 lub +48 61 65 06 262
e-mail: pife.leszno@warp.org.pl
gg. 77653450
skype: PIFE.LESZNO

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Newsletter klientów WARP