Wsparcie infrastruktury w obszarze wychowania przedszkolnego!

W terminie od 01-08-2023 do 13-10-2023 r. można składać wnioski aplikacyjne w ramach ogłoszonego konkursu – działanie 5.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej.

Wnioskodawcy uprawnieni do aplikowania o środki to:

  • przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (podmioty publiczne i niepubliczne),
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe.

W ramach ogłoszonego naboru wsparciem zostanie objęta infrastruktura w obszarze wychowania przedszkolnego. Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonego naboru znajdują się na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W dniu 05.09.2023 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje bezpłatne szkolenie  dla potencjalnych beneficjentów wyżej wskazanego działania. Szkolenie odbędzie się o godz. 9.30. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 w Sali Sesyjnej. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do 30 sierpnia br. do godz. 14.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział” na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP