Zamówienia w potencjalnych projektach perspektywy 2021-2027

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027 informuje, że do czasu uruchomienia naborów w ramach konkursów dla perspektywy 2021‑2027, podmioty, które mogą w przyszłości być zainteresowane pozyskaniem dofinansowania w ramach perspektywy finansowej 2021‑2027 (potencjalni beneficjenci, którzy już obecnie rozpoczynają bądź planują rozpoczęcie realizacji projektów), mogą zamieszczać ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności pod specjalnie do tego dedykowanym nr naboru: POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21.

Publikacja informacji o zamówieniu jest możliwa do wykorzystania do momentu ogłoszenia właściwego naboru w ramach perspektywy finansowej 2021‑2027.

Celem stworzenia jednego wspólnego nr naboru jest szybsza identyfikacja tego rodzaju zamówień w przyszłości, a tym samym da możliwość przyspieszenia procesu weryfikacji wniosków o płatność, jak również pozostałych czynności kontrolnych. Tytuł naboru w części nadawanej przez ogłoszeniodawcę, powinien zawierać odniesienie do perspektywy finansowej 2021‑2027.

W przypadku wątpliwości natury technicznej, można skontaktować się z zespołem wsparcia technicznego Bazy Konkurencyjności. Aktualne kontakty telefoniczne i e‑mailowe znajdują się na stronie głównej Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

 

Newsletter klientów WARP