Zaproszenie na szkolenie – Jednostki Samorządu Terytorialnego

Szkolenie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego dot. stosowania zasady DNSH odbędzie się 28 września 2023 r., w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań w sali sesyjnej.

Unijna zasada DNSH została wprowadzona dla przedsięwzięć wspieranych środkami Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027, a Beneficjenci funduszy będą zobligowani do wykazania zgodności z zasadą DNSH na etapie przygotowania projektów, ich oceny, realizacji i rozliczania inwestycji przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

W czasie szkolenia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

  • ramy prawne dla zasady DNSH (mapa dokumentów związanych z zasadą DNSH, akty delegowane do taksonomii, wytyczne techniczne dot. stosowania zasady DNSH),
  • zasada DNSH w KPO (decyzja wykonawcza Rady (CID) i Ustalenia Operacyjne (OA), dokumenty kluczowe dla wdrażania KPO zgodnie z zasadą DNSH, ogólny schemat postępowania przy wdrażaniu inwestycji zgodnie z zasadą DNSH),
  • praktyczne zastosowanie zasady „nie czyń poważnych szkód” (etapy wdrażania inwestycji i powiązane z nimi działania, dokumenty dowodowe).

Zainteresowani najpóźniej do 20 września 2023 r. muszą dokonać rejestracji poprzez formularz.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

Newsletter klientów WARP