Plany działań na 2011 r. – Priorytety VI, VIII i IX PO KL

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamieścił wyciągi z Planów Działania w ramach Priorytetów: VI, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa wielkopolskiego.

 

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: PLANY DZIAŁAŃ VI, VIII, IXWRÓĆ DO LISTY

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,