Polityka spójności Unii Europejskiej

16 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja on-line pt. „Polityka Spójności Unii Europejskiej” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.

Współorganizatorami konferencji obok Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o były: Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolski Fundusz Rozwoju oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Podczas Konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się wybitni eksperci i specjaliści z takich uczelni jak: Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uczelnia Korczaka w Warszawie czy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematem ożywionej dyskusji był istotny wpływ Unii Europejskiej i polityki spójności na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce oraz Wielkopolsce. Uczestnicy Konferencji wskazywali na duże znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej odnosząc się równocześnie do sytuacji przed wejściem Polski do UE.

Podczas Konferencji podejmowano zagadnienia: finansowe, gospodarcze i społeczno-polityczne. Omówiono m. in.: genezę i rozwój polityki spójności, wpływ Funduszy Europejskich na rozwój regionów i wzrost polskiej gospodarki, terytorializację oraz innowacyjność w polityce spójności, jej rolę we wsparciu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także rekomendacje dla polityki rozwoju regionów oraz wyzwania dla polskiej polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027.

Spójność gospodarcza i społeczna ma zadanie zmniejszać dysproporcje miedzy regionami oraz przeciwdziałać zacofaniu regionów, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji. Jak podkreślił Krzysztof Urbaniak – Prezes WARP – „ polityka spójności ma dodatkowo promować bardziej zbilansowany i zrównoważony rozwój terytorialny, a tym samym zyskać szerszy zakres działania niż tylko polityka regionalna.” Wskazał również, iż polityka spójności to główna polityka inwestycyjna Unii Europejskiej, która przyczyniła się w całej Europie do realizacji tysięcy projektów realizowanych ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

Na zakończenie Krzysztof Urbaniak wyraził nadzieję na kontynuację organizacji spotkań na temat Funduszy Europejskich, Przedsiębiorczości oraz Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z Konferencji:
Polityka spójności Unii Europejskiej cz. 1
Polityka spójności Unii Europejskiej cz. 2

 

 

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

12 stycznia 2022

Webinarium pt. „Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób 30+”.

Chcesz prowadzić własną firmę? Potrzebujesz środków na start? Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie zapoznanie beneficjentów z zasadami ubiegania się oraz informacjami dot. przystąpienia i korzystania z projektu w ramach poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość WRPO – dotacja na rozpoczęcie własnej działalności. Webinarium kierowane do osób pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo od 30 roku życia. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób 30+”. Webinarium odbędzie się w środę, 12 stycznia 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 10.01.2022 do godziny 12:00. Formularz znajduje się poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.   Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel.: 61 65 06 233, 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl   Załączniki:Program spotkania W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania. Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia na webinarium przyjmowane były do 10 stycznia 2022 r. do godz. 12:00.  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN