Polscy przedsiębiorcy o 20leciu w Unii Europejskiej

15.05.2024

20 lat temu rozpoczął się dynamiczny okres dla polskiej gospodarki. Udział Polski w światowym eksporcie wzrósł, a eksport towarów i usług stanowił większą część PKB. W efekcie aż 71% badanych przedsiębiorców pozytywnie ocenia przynależność Polski do Unii Europejskiej.

Jak wynika z raportu EFL Leasing, w ciągu dwóch dekad Polska otrzymała fundusze europejskie o kwocie trzykrotnie wyższej niż środki wpłacone przez nasz kraj do unijnej kasy. Największy budżet wykorzystano na poprawę infrastruktury transportowej, energetycznej i społecznej. Istotnym jest jednak fakt, że wszystkie te sektory miały wpływ na ogólny postęp cywilizacyjny i rozwój firm.
Według badania najbardziej zadowolone z akcesji do Unii są średnie przedsiębiorstwa – aż 81%, następnie małe (80%) i mikroprzedsiębiorstwa (72%). Satysfakcję z przynależności do krajów członkowskich pod względem branży najwyżej ocenia sektor usług (76%), produkcja (73%) oraz handel (65%). Zaledwie 13% respondentów ma negatywne zdanie na temat przystąpienia naszego kraju do Unii.
Dotacje i pożyczki unijne dały przedsiębiorcom możliwość realizacji biznesowych planów i wzmocnienia pozycji na rynku. 41% wszystkich badanych firm z sektora MŚP skorzystało z tej formy pomocy, natomiast 58% dopiero planuje sięgnąć po wsparcie. Pozytywne doświadczenia w kwestii wnioskowania o fundusze, sprawiły, że aż 89% firm chce je ponownie zdobyć na dalsze cele rozwojowe.

W WARP od ponad 20 lat wspieramy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, oferując dotacje, dofinansowania i pożyczki unijne na start i rozwój działalności. Zachęcamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców chcących skorzystać z możliwości zdobycia środków unijnych.

 

WM

EFL Leasing

Newsletter klientów WARP