Pożyczka Płynnościowa – nabór uzupełniający.

08.03.2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 10.03.2021 r. od godz.: 8:00 rozpocznie się nabór uzupełniający wniosków na Pożyczkę Płynnościową, dedykowaną przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Wnioski można pobrać ze strony www.warp.org.pl oraz pozyczkadlatwojejfirmy.pl.

Wnioski o Pożyczkę Płynnościową mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail: wniosek-pp@warp.org.pl), poczty tradycyjnej lub osobiście (w dni robocze, w godz.: 8:00 – 15:00) w siedzibie WARP Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań.

Wnioski będą przyjmowane do czasu wyczerpania alokacji środków.
Po przekroczeniu limitu nabór zostanie zamknięty.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. W przypadku poczty tradycyjnej decyduje data wpływu do siedziby WARP Sp. z o.o.

W razie pytań pozostajemy do Państwa w dyspozycji.
e-mail: fundusz@warp.org.pl 
tel.: 61 65 06 362 lub 61 65 06 363 lub 61 65 06 333 lub 61 65 06 338

 

JF/FP

Newsletter klientów WARP