Informacje projektowe

O projekcie jeremie2
Województwo Mazowieckie podjęło współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Środki będące w dyspozycji Funduszu Funduszy zarządzanego przez BGK to 225,74 mln zł. Na mocy umowy zawartej z BGK w dniu 13 kwietnia 2018 r. WARP udziela pożyczek w ramach projektu: „Instrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP”. Wartość projektu:  21 428 571,43 zł Dofinansowanie ze środków UE: 15 000 000,00 zł Cele projektu: wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw umocnienie zdolności do rozszerzania oferty o nowe produkty i usługi pomoc w pozyskiwaniu i wdrażaniu innowacji zwiększenie skali działalności przedsiębiorstw oraz zasięgu ich oferty w ramach nowych rynków zbytu Preferowane grupy wsparcia: inwestycje w inteligentne specjalizacje działania w zakresie wsparcia ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP przedsiębiorcy prowadzący działalność poza: obszarem aglomeracji warszawskiej (m. stołeczne Warszawa, powiaty: warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, grodziski, piaseczyński, otwocki, wołomiński), miastami: Płock, Radom, Siedlce przedsięwzięcia z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych Produkt – Pożyczka Mała: do 500 tys. zł okres spłaty do 5 lat karencja w spłacie do 9 miesięcy Produkt – Pożyczka Duża: od 500 tys. do 2 500 000 zł okres spłaty do 8 lat karencja w spłacie do 24 miesięcy Cele inwestycji: wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP finansowanie kapitału obrotowego (pod warunkiem powiązania z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa)   Planowane rezultaty: liczba udzielonych wsparć dla MŚP – 165  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN