Na co pożyczka jeremie2?

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach jeremie2 można przeznaczyć na:

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenia zakresu działalności przedsiębiorstwa;
 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych lub zamian w zakresie sposobu świadczenia usług,
 • rozwój produktów i usług opartych na handlu elektroniczny oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 • oraz inne cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy!

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy jeremie2 NIE MOŻNA przeznaczyć min. na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), z innych funduszy, programów, środków
  i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • refinansowanie jakichkolwiek  pożyczek lub kredytów;
 • spłatę zobowiązań publiczno – prawnych;
 • finansowanie zakupu udziałów lub akcji innego przedsiębiorstwa;
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane;
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE
 • Szczegółowy wykaz znajduje się liście wykluczeń.

Ograniczenia w finansowaniu:

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki;
 • finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane
  z działalnością inwestycyjną oraz zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej.

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN