Dla kogo pożyczka turystyczna?

Dla kogo?

Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe kryteria przyjdź po pożyczkę „Turystyczne Pomorze” do WARP!

 • realizujesz przedsięwzięcie rozwojowe, które wpisuje się w działalność związaną
  z usługami czasu wolnego, w tym działalność turystyczną, kulturalną, gastronomiczną,
  i rehabilitacyjno-leczniczą
 • zamierzasz być mikro/małym przedsiębiorstwem lub nim jesteś – według Definicji MŚP;
 • nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS;
 • masz oddział/siedzibę firmy na terenie woj. pomorskiego i właśnie tam zamierzasz realizować swój projekt;
 • cel projektu, który chcesz finansować w ramach Turystyczne Pomorze nie znajduje się na liście wykluczenia z finansowania;
 • nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym – według Dokumentu Przedsiębiorca Zagrożony;
 • nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczeniem sądu krajowego lub unijnego;
 • nie podlegasz wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiego nie podlegają osoby uprawnione do reprezentacji;
 • jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musi upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia, jak i rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN