Informacje projektowe

O projekcie
Dnia 29 marca 2018 r. zawarto Umowę Operacyjną z Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. na uruchomienie oraz zarządzanie produktem finansowym – Pożyczka Turystyczna o limicie w wysokości 20 000 000,00 zł. Cele projektu: poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania mikro i małych przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenie województwa pomorskiego wsparcie projektów związanych z usługami czasu wolnego, w tym działalność turystyczną, kulturalną, gastronomiczną, rehabilitacyjno-leczniczą pomoc przy wprowadzaniu nowych produktów i usług oraz poszerzaniu dotychczasowej oferty polepszenie jakości oraz kompleksowości świadczonych usług wydłużenie okresu turystycznego Produkt – Pożyczka Turystyczna: do 750 tys. zł okres spłaty do 6 lat karencja w spłacie do 6 miesięcy Cele inwestycji: budowa, przebudowa, rozbudowa oraz remont obiektów wraz z ich wyposażeniem oraz otoczeniem w celu ich przystosowania na cele turystyczne, gastronomiczne, kulturalne, sportowo- rekreacyjne, odnowy biologicznej, rehabilitacyjne budowa, przebudowa, rozbudowa oraz remont obiektów, infrastruktury, związanych z rozwojem działalności tworzenie nowych trwałych miejsc pracy wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych inwestycje w maszyny, urządzenia, informatyzację mające na celu zwiększenie jakości, standardu świadczonych usług / wytwarzanych produktów regionalnych, tradycyjnych oraz ich rozwój wytwarzanie nowych produktów regionalnych, ekologicznych, kulinarnych inwestycje w kreowanie i rozwój oferty turystycznej dedykowanej różnym grupom odbiorców tworzenie oraz rozwój parków i ogrodów tematycznych przyczyniających się do zagospodarowania czasu wolnego i/lub wzrostu ruchu turystycznego (np. parki: historyczne, rekreacyjne, naukowe, technologiczne, ogrody botaniczne) inne cele inwestycyjne przyczyniające się do rozwoju działalności związanej z usługami czasu wolnego   Planowane rezultaty: liczba udzielonych wsparć mikro i małym przedsiębiorcom – 100

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN