Rodzaje pożyczek

 

 

Złóż wniosek w wersji elektronicznej

Złóż wniosek w wersji papierowej

 

1 Okres spłaty dla pożyczek w kwocie do 500 000,00 zł włącznie wynosi 60 miesięcy
2 W zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz proponowanego zabezpieczenia
3 Wartość prowizji w zależności od kwoty pożyczki oraz okresu prowadzenia działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN