Wzory do pobrania – Pomorskie

Dokumenty – wzory
    Kwestionariusz osobowy – województwo pomorskie (wersja docx) Kwestionariusz osobowy – województwo pomorskie (wersja pdf)     Kwestionariusz osobowy  poręczyciela – województwo pomorskie (wersja docx) Kwestionariusz osobowy poręczyciela – województwo pomorskie (wersja pdf)       Zaświadczenie o zatrudnieniu – województwo pomorskie (wersja docx) Zaświadczenie o zatrudnieniu – województwo pomorskie (wersja pdf)     Informacja księgowa – województwo pomorskie (wersja docx) Informacja księgowa – województwo pomorskie (wersja pdf)     Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo pomorskie (wersja docx) Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo pomorskie (wersja pdf)     Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo pomorskie (wersja docx) Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach – województwo pomorskie (wersja pdf)     Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości – województwo pomorskie (wersja docx) Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości – województwo pomorskie (wersja pdf)     Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości – województwo pomorskie (wersja doc) Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości – województwo pomorskie (wersja pdf)     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – województwo pomorskie (wersja docx) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – województwo pomorskie (wersja pdf)     Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MMP – województwo pomorskie (wersja docx) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MMP – województwo pomorskie (wersja pdf)     Załącznik A do oświadczenia – województwo pomorskie (wersja docx) Załącznik A do oświadczenia – województwo pomorskie (wersja pdf)     Załącznik B do oświadczenia – województwo pomorskie (wersja docx) Załącznik B do oświadczenia – województwo pomorskie (wersja pdf)     Załącznik C do oświadczenia – województwo pomorskie (wersja docx) Załącznik C do oświadczenia – województwo pomorskie (wersja pdf)     Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i US – województwo pomorskie (wersja docx) Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i US – województwo pomorskie (wersja pdf)

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN