Warmińsko-mazurskie

Dla kogo?
    zamierzasz być mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem lub nim jesteś – według Definicji MŚP; nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS; masz oddział/siedzibę firmy na terenie Warmii i Mazurach i właśnie tam zamierzasz realizować swój projekt; cel projektu, który chcesz finansować w ramach Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie  nie znajduje się na liście wykluczenia z finansowania; nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym – według Dokumentu Przedsiębiorca Zagrożony; nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; nie jesteś wykluczony według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, między innymi ze względu na przekroczony limit udzielonej pomocy de minimis, jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musi upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia. Na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy. Nie wymagamy wkładu własnego! Zabezpieczenie Akceptujemy: weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe osób fizycznych i prawnych, hipotekę na nieruchomości, przelew wierzytelności, sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu, inne zabezpieczenia przewidziane w Regulaminie udzielania pożyczek. Wymienione wyżej formy zabezpieczenia możesz stosować łącznie.   Na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy. Przekonaj się czy dostaniesz pożyczkę i rozpocznij z nami bezpieczny biznes! Złóż wniosek Złóż wniosek w wersji papierowej       Formularz kontaktowy - Pożyczki Wypełnij formularz zamieszczony poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą. POLE OBOWIĄZKOWE *   [formidable id="3"]

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN