Mikropożyczka

Na co mikropożyczka?
Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Przedsiębiorcze Kujawy i Pomorze można przeznaczyć na wszystkie cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy w tym także m.in.: wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnych/usługowych przedsiębiorstwa, przechodzenie na nowe rynki produktowe, Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Przedsiębiorcze Kujawy i Pomorze NIE MOŻNA przeznaczyć min. na: refinansowanie pożyczek, kredytów lub rat leasingowych; dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych; finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością mikroprzedsiębiorstwa, finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych, pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej Szczegółowy wykaz znajduje się liście wykluczeń.   Ograniczenia w finansowaniu: jedno przedsiębiorstwo może otrzymać wyłącznie jedną pożyczkę, w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest przeznaczenie łącznie do 10% wartości pożyczki na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych oraz wsparcia o charakterze obrotowym       Formularz kontaktowy - Pożyczki Masz pytania? Nie wiesz czy możesz zrealizować swój plan? Wypełnij formularz zamieszczony poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą. POLE OBOWIĄZKOWE *   [formidable id="3"]

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN