Na co pożyczka JEREMIE?

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy JEREMIE można przeznaczyć na:

 

– zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,

– tworzenie nowych miejsc pracy,

– zakup wyposażenia np. maszyn, urządzeń,

– zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

– wdrażanie  nowych rozwiązań  technologicznych lub technicznych,

– oraz INNE cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy!

 

 

Furtka jest jednak zamknięta:

 

– dla zakupów na rzecz agroturystyki i działalności rolniczej,

– dla konsolidacji innych posiadanych zobowiązań finansowych,

– dla zakupów nie mających charakteru gospodarczego,

– dla przeznaczenia pożyczki na tzw. leasingową opłatę wstępną.

 

Formularz kontaktowy – Pożyczki

Wypełnij formularz zamieszczony poniżej, a my skontaktujemy się Tobą.

POLE OBOWIĄZKOWE *


 

Formularz kontaktowy - Pożyczki

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich/naszych danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową przez administratora: Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Spółkę z o.o. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (Menedżera Funduszu Powierniczego), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Instytucję Zarządzającą), a także Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości lub inne wskazane przez powyższe podmioty osoby w celu budowania baz danych, wykonywania oraz zamawiania przez powyższe podmioty analiz w zakresie spójności RPO, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków RPO, a także oddziaływań makroekonomicznych, monitoringu realizacji umowy pożyczki oraz na przeprowadzanie wizyt w przedsiębiorstwie i badań ankietowych, w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez powyższe podmioty, a także w celach promocyjnych i marketingowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz-883 z późn. zmianami).

Sending

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN