Złóż wniosek o pożyczkę

Dokumenty do pobrania – wzory
Generator wniosku dla pożyczek jeremie2.   Kwestionariusz osobowy - województwo wielkopolskie (wersja docx) Kwestionariusz osobowy - województwo wielkopolskie (wersja pdf) Kwestionariusz osobowy - województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Kwestionariusz osobowy - województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)   Kwestionariusz osobowy poręczyciela - województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Kwestionariusz osobowy poręczyciela - województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)   Zaświadczenie o zatrudnieniu - województwo wielkopolskie (wersja docx) Zaświadczenie o zatrudnieniu - województwo wielkopolskie (wersja pdf) Zaświadczenie o zatrudnieniu - województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Zaświadczenie o zatrudnieniu - województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)   Informacja księgowa - województwo wielkopolskie (wersja docx) Informacja księgowa - województwo wielkopolskie (wersja pdf) Informacja księgowa - województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Informacja księgowa - województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)   Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach - województwo wielkopolskie (wersja docx) Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach - województwo wielkopolskie (wersja pdf) Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach - województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach - województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)     Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach - województwo wielkopolskie (wersja docx) Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach - województwo wielkopolskie (wersja pdf) Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach - województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach - województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)     Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości - województwo wielkopolskie (wersja docx) Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości - województwo wielkopolskie (wersja pdf) Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości - województwo kujawsko-pomorskim (wersja docx) Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości - województwo kujawsko-pomorskim (wersja pdf)   Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości - województwo wielkopolskie (wersja doc) Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości - województwo wielkopolskie (wersja pdf) Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości - województwo kujawsko-pomorskie (wersja doc) Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości - województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - województwo wielkopolskie (wersja docx) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - województwo wielkopolskie (wersja pdf) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - województwo wielkopolskie (wersja xlsx) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - województwo wielkopolskie (wersja pdf) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - województwo kujawsko-pomorskie (wersja xlsx) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP - województwo wielkopolskie (wersja docx) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP - województwo wielkopolskie (wersja pdf) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP - województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP - województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf) Załącznik A do oświadczenia - województwo wielkopolskie (wersja docx) Załącznik A do oświadczenia - województwo wielkopolskie (wersja pdf) Załącznik A do oświadczenia - województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Załącznik A do oświadczenia - województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf) Załącznik B do oświadczenia - województwo wielkopolskie (wersja docx) Załącznik B do oświadczenia - województwo wielkopolskie (wersja pdf) Załącznik B do oświadczenia - województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Załącznik B do oświadczenia - województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf) Załącznik C do oświadczenia - województwo wielkopolskie (wersja docx) Załącznik C do oświadczenia - województwo wielkopolskie (wersja pdf) Załącznik C do oświadczenia - województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Załącznik C do oświadczenia - województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)   Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - województwo wielkopolskie (wersja docx) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - województwo wielkopolskie (wersja pdf) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - województwo kujawsko-pomorskie (wersja docx) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - województwo kujawsko-pomorskie (wersja pdf)  

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN