Złóż wniosek o pożyczkę

Dokumenty do pobrania – wzory
Generator wniosku dla pożyczek JEREMIE.   Kwestionariusz osobowy (wersja docx) Kwestionariusz osobowy (wersja pdf)   Zaświadczenie o zatrudnieniu (wersja docx) Zaświadczenie o zatrudnieniu (wersja pdf)   Informacja księgowa (wersja docx) Informacja księgowa (wersja pdf)   Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach (wersja docx) Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach (wersja pdf)   Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach (wersja docx) Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach (wersja pdf)   Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości (wersja docx) Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości (wersja pdf)   Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości (wersja doc) Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości (wersja pdf)   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja docx) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja pdf)   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja xlsx) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja pdf)   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (wersja docx) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (wersja pdf) Załącznik A do oświadczenia (wersja docx) Załącznik A do oświadczenia (wersja pdf) Załącznik B do oświadczenia (wersja docx) Załącznik B do oświadczenia (wersja pdf) Załącznik C do oświadczenia (wersja docx) Załącznik C do oświadczenia (wersja pdf)   Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (wersja docx) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (wersja pdf)  

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN