Dokumenty do pobrania – wzory

Generator wniosku dla pożyczek JEREMIE.

 

Kwestionariusz osobowy (wersja docx)

Kwestionariusz osobowy (wersja pdf)

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu (wersja docx)

Zaświadczenie o zatrudnieniu (wersja pdf)

 

Informacja księgowa (wersja docx)

Informacja księgowa (wersja pdf)

 

Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach (wersja docx)

Oświadczenie przedsiębiorców o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach (wersja pdf)

 

Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach (wersja docx)

Oświadczenie spółki prawa handlowego o posiadanych rachunkach i zobowiązaniach (wersja pdf)

 

Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości (wersja docx)

Oświadczenie osoby fizycznej o posiadanej nieruchomości (wersja pdf)

 

Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości (wersja doc)

Oświadczenie spółki o posiadanej nieruchomości (wersja pdf)

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja docx)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja pdf)

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja xlsx)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja pdf)

 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (wersja docx)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (wersja pdf)

Załącznik A do oświadczenia (wersja docx)

Załącznik A do oświadczenia (wersja pdf)

Załącznik B do oświadczenia (wersja docx)

Załącznik B do oświadczenia (wersja pdf)

Załącznik C do oświadczenia (wersja docx)

Załącznik C do oświadczenia (wersja pdf)

 

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (wersja docx)

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (wersja pdf)

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN