Projekty B+R przedsiębiorstw!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Dotacje będą przyznanawane na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej (PO IR 1.1.2).

Projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe. Warunkiem otrzymania wsparcia jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników prac we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Wniosek o dofinansowanie projektu będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. System będzie aktywny od 7 maja 2015 r. Logowanie do systemu informatycznego będzie możliwe od 7 maja do 22 czerwca 2015 r. (do godz. 23:59).

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt 15 mln euro. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Wzór wniosku o dofinansowanie, regulamin konkursu i więcej niezbędnych informacji na stronie: ncbr.pl

Więcej informacji na temat konkursu udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Pile i Nowym Tomyślu.WRÓĆ DO LISTY

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,

test