“Prosto i kropka” – poznaj język urzędowy!

“Prosto i kropka” to kampania edukacyjna, która ma na celu upraszczanie komunikacji pisemnej
Funduszy Europejskich.
Aż 10 odcinków vloga zostanie poświęconych językowi urzędowemu w Polsce i na świecie.
Vlogi rozwieją wątpliwości tych, którzy chcieliby skorzystać ze środków unijnych, lecz komunikacja urzędowa stanowi dla nich przeszkodę.

Zachęcamy do zapoznania się ze spotem promocyjnym oraz pierwszym odcinkiem kampanii
“Prosto i kropka”! Kolejne odcinki będą się ukazywać co tydzień!

Spot promocyjny

Odcinek 1

 

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN