Rozwój z Dotacją – godz. 15:00 – uruchomienie naboru

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wznowiła nabór wniosków do projektu Rozwój z Dotacją.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest podniesienie kwalifikacji Wielkopolan oraz osób pracujących lub uczących się w naszym województwie poprzez udział w szkoleniach i kursach dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

Nabór o godz. 15.00 będzie dotyczył osób, które mieszkają w Wielkopolsce na terenie następujących powiatów: m. Poznań, obornicki, poznański, średzki, śremski, szamotulski.

Nabór będzie dotyczył osób, które nie mieszkają w Wielkopolsce, ale uczą się lub pracują na terenie następujących powiatów: m. Poznań, obornicki, poznański, średzki, śremski, szamotulski.

W ramach naboru Operator przyjmie 170 formularzy ze wskazanego wyżej obszaru.

Rozwój z Dotacją to:

– kwota dofinansowania: do 4.500,00 PLN na jednego Uczestnika

– dofinansowanie do 89% kosztów netto usługi rozwojowej

– możliwość udziału w dwóch szkoleniach/kursach

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są w zakładce Ważne informacje.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie Rozwój z Dotacją zapraszamy do zakładki Informacje projektowe. 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Dokumentacja projektu.

Informacji o projekcie Rozwój z Dotacją udzielają pracownicy WARP Sp. z o.o.:

e-mail: rozwoj@warp.org.pl

tel.: 61 65 06 25961 65 06 26061 65 06 21861 65 06 28061 65 06 214

MPP/KP