Spotkanie informacyjne na temat możliwości wsparcia na podniesienie kompetencji.

Z przykrością informujemy, że z uwagi na małą liczbę zgłoszeń spotkanie zostało odwołane.

Sprawdź nowe możliwości!

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Nowe kwalifikacje  i kompetencje dzięki Funduszom Europejskim .”

 


Termin:

07.11.2018 r. w godzinach od 09:00 do 11.00


Miejsce spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
sala szkoleniowa nr 11, budynek B.


Cel spotkania:
Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia  na podniesienie kompetencji

 

Do kogo kierowane jest spotkanie:

Spotkanie skierowane jest do osób chcących podnieść własne kompetencje i kwalifikacje


Uwaga!
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 05.11.2018 r.
do godziny 12:00.


Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 05.11.2018 r. do godziny 15:00.

Formularz zgłoszeniowy.

Program szkolenia.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 61 65 06 371, 61 65 06 372.

 

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

Edukacja szansą na aktywizację zawodową!

Nowe możliwości rozwoju mieszkańcom Wielkopolski stwarzają rozstrzygnięte konkursy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.   Jeśli jesteś osobą bezrobotną bądź pracującą chcącą podnieść swoje kwalifikacje lub nabyć nowe kompetencje nic prostszego!   Poniżej przedstawiamy najnowsze możliwości WRPO w perspektywie 2014-2020: www.wrpo.wielkopolskie.pl (zakładka NABORY)   Aktywizacja zawodowa W ramach Działania 6.2 na wsparcie w zakresie szkoleń w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych mogą liczyć osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, ale również pracujące powyżej 29 roku życia. Pomoc w szczególności dedykowana jest: - kobietom, - osobom w wieku 50+, - długotrwale bezrobotnym, - osobom z niepełnosprawnością, - posiadającym niskie kwalifikacje, - imigrantom i reemigrantom, - osobom odchodzącym z rolnictwa, - ubogim pracującym bądź zatrudnionym na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych. Kwota przeznaczona na ten cel to aż 103 mln PLN   Usługi rozwojowe W ramach Działania 6.5 na wsparcie mogą liczyć pracownicy z sektora MSP, którzy dzięki pracodawcy mogą skorzystać z szerokiej gamy szkoleń, kursów, e-learningu itp. Z ogólnodostępnej Bazy Usług Rozwojowych, a nawet odbyć studia podyplomowe dzięki czemu dostosują się do potrzeb pracodawcy. Pomoc dedykowana jest: - osobom w wieku 50+, - posiadającym niskie kwalifikacje, Budżet 90 mln. zł   Uczenie się przez całe życie W ramach Działania 8.2 języki obce i obsługa komputera nie będą już trudnością.  Wsparcie kierowane jest do osób w wieku aktywności zawodowej - głównie powyżej 24 roku życia. Z własnej inicjatywy możesz otrzymać certyfikat potwierdzający nabycie nowych umiejętności. Kwota przeznaczona na ten cel to aż 42 mln PLN   Kształcenie zawodowe dorosłych W ramach działania 8.3.2 możesz otrzymać wsparcie na uczenie się w formach pozaszkolnych (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.). Wsparcie otrzymają również osoby zgłaszające potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych już kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny. Budżet 30 mln. zł   Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wspomnianych możliwości i nie tylko tych, skorzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych Punktów Informacyjnych FE, a nasi Specjaliści otoczą Cię profesjonalnym wsparciem konsultacyjnym. Możliwości jest naprawdę wiele! Nie czekaj, sprawdź już dziś!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyśluul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pileul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piłatel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Chcesz otworzyć własną działalność? Chcesz skorzystać z Funduszy na START?

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.   Termin: 09.10.2019 r. w godzinach od 10:00-12:00 Miejsce spotkania:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pileul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piłasala szkoleniowa Cel spotkania: Celem spotkania jest przybliżenie informacji o środkach z FE na rozpoczęcie działalności. Podczas spotkania zostaną omówione działania skierowane do osób wieku do 29 r.ż., do osób w wieku od 30 r.ż. oraz osoby zagrożone utratą zatrudnienia lub zwolnione z przyczyn pracodawcy.   Do kogo kierowane jest spotkanie: Spotkanie skierowane jest do każdego, kto chciałby dowiedzieć się lub pogłębić swoją wiedzę w zakresie funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.   Uwaga! Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 07.10.2019 r. do godziny 12:00. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!   Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl   Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 07.10.2019 r. do godziny 15:00. Formularz zgłoszeniowy. Program spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 61 65 06 233, 61 65 06 235.      

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,