Spotkanie informacyjne w ramach działania 8.1 PO IG – Poznań – 26.10.2011 r.


Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 PO IG – Poznań – 26.10.2011 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jako Regionalna Instytucja Finansująca w województwie wielkopolskim oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne:

 

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 PO IG

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 października 2011 r. w godz. 9.30-15.30, w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań, ul. gen. Kutrzeby 10, sala A003

 

Uwaga !

Informujemy iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 25 października 2011 r. do godziny 10:00

 

 

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 24 października 2011 r.
do godz. 13.00.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax. 61 656 53 66

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 24.10.2011 r.

 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 24.10.2011 r.

 

Organizator spotkania: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61 – 823 Poznań, tel. 61 656 35 00, fax. 61 656 53 66, e-mail: info@warp.org.pl , www.warp.org.pl


Informacje nt. spotkania pod nr telefonu: 61 656 35 00 wew. 41

 

Dokumenty do pobrania:

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

 

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

Dokumenty Programowe PO IG WARP

Aktywizacja osób bezrobotnych – nabór wniosków !

Powiatowe Urzędy Pracy w Nowym Tomyślu i Wolsztynie ogłosiły nabory wniosków o przyznanie środków na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu przyzna jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym, które nie ukończyły 30 roku życia. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (EFS PO WER). Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie wyłącznie w dniach od 15.09.2016 r. do 23.09.2016 r. Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu. Wsparciem zostanie objętych 16 osób bezrobotnych w prowadzonym naborze, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji. Będzie można ubiegać się o jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej do kwoty 20.000,00 zł brutto. W przypadku osób, które nie ukończyły 25 roku życia, o dofinansowanie starać się będą mogły osoby, którym w okresie 4 miesięcy od rejestracji zaproponowano jakąś formę wsparcia (np. oferta pracy, stażu, szkolenia, prac interwencyjnych, robót publicznych itp.) W pierwszej kolejności, zgodnie z kryteriami dostępu, rozpatrywane będą wnioski osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu, pok. 21. Formularze do pobrania: Wniosek z załącznikami (wersja kolorowa). Wniosek z załącznikami (wersja czarno-biała). Regulamin przyznawania jednorazowych środków na działalność gospodarczą. Więcej informacji na temat bieżących źródeł finansowania można również uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich prowadzonym przez WARP. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl budynek C (pok. nr 15, 16) tel: +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl Godziny otwarcia: Poniedziałek: 7:30 - 17:30 Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30 Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej został ogłoszony również przez Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Nabór w Wolsztynie trwa do 16.09.2016 r. Więcej.
dotacje na start

Środa z funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Pile i Nowym Tomyślu zapraszają na bezpłatne spotkanie z cyklu: "Środa z funduszami...".  Cel spotkania: Przedstawienie możliwości wsparcia unijnego dla jednostek samorządu terytorialnego.   Dla kogo? Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli JST.   Kiedy? 05.10.2016 r. godz.: 10:00 - 12:45   Gdzie? Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła sala szkoleniowa nr 1 (parter) Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl sala szkoleniowa nr 11 (parter), budynek B   Uwaga! Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 03.10.2016 r. do godziny 12:00.   Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń ! Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o: - wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego (komputerowo lub drukowanymi literami), - odesłanie wypełnionego formularza via e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl ( w przypadku spotkania w Pile). infoUE-nowytomysl@warp.org.pl ( w przypadku spotkania w Nowym Tomyślu).   Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 03.10.2016 r. do godziny 15:00.   Formularz zgłoszeniowy - Piła. Program spotkania - Piła.   Formularz zgłoszeniowy - Nowy Tomyśl. Program spotkania - Nowy Tomyśl.   Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonów: Piła: 61 65 06 233, 61 65 06 235. Nowy Tomyśl: 61 65 06 371, 61 65 06 372.   W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.   „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”.    

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN