Spotkanie informacyjne w ramach działania 8.1 PO IG – Poznań – 26.10.2011 r.


Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 PO IG – Poznań – 26.10.2011 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jako Regionalna Instytucja Finansująca w województwie wielkopolskim oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne:

 

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 PO IG

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 października 2011 r. w godz. 9.30-15.30, w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań, ul. gen. Kutrzeby 10, sala A003

 

Uwaga !

Informujemy iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 25 października 2011 r. do godziny 10:00

 

 

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 24 października 2011 r.
do godz. 13.00.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax. 61 656 53 66

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń, tj. przed 24.10.2011 r.

 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 24.10.2011 r.

 

Organizator spotkania: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61 – 823 Poznań, tel. 61 656 35 00, fax. 61 656 53 66, e-mail: info@warp.org.pl , www.warp.org.pl


Informacje nt. spotkania pod nr telefonu: 61 656 35 00 wew. 41

 

Dokumenty do pobrania:

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

 

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

logo_urzad

Promocja poprzez targi!

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”.Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości”.Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości” udział w jednych targach branżowych wybranych spośród poniższych propozycji:a) Propozycja I Azja: Targi MEBELEXPO UZBEKISTAN, Taszkent (Uzbekistan), 1-3 marca 2017 r. *,mebelexpo.uzb) Propozycja II Azja: Targi KAZBUILD, Ałmaty (Kazachstan), 5-8 września 2017 r.*,kazbuild.kzc) Propozycja III Europa: Targi HORECA UKRAINE, Kijów (Ukraina), 4-6 października 2017 r.*,theprimus.comd) Propozycja IV Azja: Targi EXHIBITION OF MODERN FURNITURE, Teheran (Iran) 31 października - 4 listopada 2017 r.*tabrizfair.ir* Termin targów może nieznacznie ulec zmianie, zgodnie z informacją od organizatora.Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego ze wskazaniem jednych z wyżej wymienionych targów i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualny wypis KRS na adres e-mail: agnieszka.lacka@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 1 sierpnia 2016 r. (poniedziałek), do godz. 12.00. (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).Formularz zgłoszeniowy i Regulamin muszą być podpisane.Dodatkowych informacji udziela:Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu (tel. 61 62 66 269, e-mail: agnieszka.lacka@umww.pl).Formularz zgłoszeniowy.Regulamin naboru.Oświadczenie o pomocy de minimis. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.Jednocześnie zapraszamy do udziału  w naborach na pozostałe targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji:Nowoczesne Technologie MedyczneBiosurowce i żywność dla świadomych konsumentówRozwój oparty na ICT
03 sierpnia 2016
business-01

Fundusze na rozwój e-administracji i cyfryzacji – spotkanie!

Specjaliści ds. funduszy europejskich w Nowym Tomyślu i Pile zapraszają na bezpłatne spotkanie z cyklu: "Środa z funduszami..." Tym razem spotkanie to będzie poświęcone omówieniu projektów związanych z rozwojem e-administracji i cyfryzacji. Kiedy?3 sierpnia 2016 r. godz.: 10:00 - 12:35 Gdzie?Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyśluul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyślsala szkoleniowa nr 11 (parter), budynek B orazPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piłasala szkoleniowa nr 1 (parter) Dla kogo?instytucje administracji w tym JST,przedsiębiorcy,NGO,instytucje kultury itp. Program spotkań. Formularz zgłoszeniowy - Nowy Tomyśl.Formularz zgłoszeniowy - Piła. UWAGA: Zgłoszenia przyjmujemy do 1 sierpnia 2016 r. (do godz.: 12:00).Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń! Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o:- wypełnienie załączonego formularza (komputerowo lub drukowanymi literami),- odesłanie wypełnionego formularza via e-mail na adres: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl (w przypadku spotkania w Nowym Tomyślu),infoUE-pila@warp.org.pl (w przypadku spotkania w Pile). Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane przez Organizatora do dnia 1 sierpnia 2016 r. (do godz.: 15:00). Informacje na temat spotkania dostępne są również telefonicznie:Nowy Tomyśl: 61 65 06 371 lub 61 65 06 372. Piła: 61 65 06 233 lub 61 65 06 235. W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie Organizatora o szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to nam przygotowanie odpowiedniej pomocy i sprawną obsługę. Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN