Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Punkt Informacyjny świadczy pełen wachlarz usług informacyjnych: konsultacje bezpośrednie, telefoniczne i elektroniczne, spotkania informacyjne (w tym webinaria, prelekcje), stoiska informacyjne podczas wydarzeń w regionie oraz Mobilne Punkty Informacyjne.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie udzielają informacji w zakresie wszystkich programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFRMA) oraz Funduszu Spójności.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie: 611.947,00 zł

Realizacja Zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków Budżetu Państwa, w tym w 20,29% ze środków krajowych i w 79,71% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile: 611.022,00 zł

Realizacja Zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków Budżetu Państwa, w tym w 20,29% ze środków krajowych i w 79,71% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

 

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy ani Centralnej Jednostki ds. PPP (CJPPP)i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 

Newsletter klientów WARP