Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu – zawieszenie naboru.

06.06.2024

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zawiesiła nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu.

Z uwagi na zmianę przepisów prawnych w zakresie udzielania pomocy de minimis, informujemy, że Operator zawiesza nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu, do czasu dostosowania dokumentacji do obowiązujących wymogów prawnych.

O wznowieniu naboru już wkrótce Państwa poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Informujemy, że wsparcie w ramach projektu będzie udzielane przy uwzględnieniu Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 maja 2024 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027, wdrażające przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie do pomocy de minimis.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Szczegółowych informacji o projekcie Usługi Rozwojowe dla Twojego biznesu udzielają pracownicy WARP Sp. z o.o.:

Na temat aktualnego wsparcia dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich mogą Państwo bezpłatnie otrzymać informacje w naszych Punktach  Informacyjnych Funduszy Europejskich w Pile i w Lesznie.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Newsletter klientów WARP