Usługi Rozwojowe Szansą na Sukces – informacje o naborze

10.07.2023

Informujemy, że została wyczerpana alokacja przeznaczona na nabór w projekcie dla osób przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Nadal przyjmowane są formularze zgłoszeniowe dla osób w wieku 50+

 

WM/KP

Newsletter klientów WARP