UWAGA!

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces został zawieszony do dnia 7.04.2021 r. włącznie .

Powyższe jest zgodne z Regulaminem projektu:
Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych lub ograniczenia ilości przyjmowanych wniosków lub wskazania kwoty alokacji na jaką przyjmowane są w wnioski w okresie naboru. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl

 

JF/KP