UWAGA!

07.01.2021

Nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostanie wznowiony  dnia 11.01.2021 r. (poniedziałek) od godziny 9:00 i trwać będzie do godziny 14:00.

W ww. terminie, od godziny 9:00, w zakładce Dokumentacja projektu  zostanie udostępniony aktualny Generator wniosku o numerze  „2.0.5.4” (widocznym po wybraniu „O programie”)

Operator przyjmie 40 Formularzy zgłoszeniowych. Kolejne Formularze, które wpłyną mogę zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy przed godziną 14:00 w ww. dnia zostanie złożona ilość Formularzy zgłoszeniowych wskazana w ogłoszeniu o naborze, nabór zostanie zawieszony.

Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym generatorze wniosku.

 

JF/KP

Newsletter klientów WARP